Κέντρο Μελέτης | Λογοθεραπεία | Εργοθεραπεία Παλαιό Φάληρο
 1. Ημερομηνία Προσθήκης: Παρασκευή 24 Αύγουστος, 2012

  Ομαδες

  Ομάδες παιδιών προσχολικής ηλικίας:

  Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας βιώνουν πολλές αλλαγές σε σωματικό, γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. Σε αυτή την κρίσιμη ηλικιακή φάση έχουν ανάγκη από ερεθίσματα που τα βοηθούν να κατακτήσουν νέες μαθησιακές δεξιότητες, να ωριμάσουν συναισθηματικά και να κοινωνικοποιηθούν, αναπτύσσοντας σχέσεις με τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας.

  Μέσα από τις ομάδες προσχολικής ηλικίας τα παιδιά ενισχύουν την αυτοεκτίμηση τους, την κριτική τους σκέψη, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να λειτουργούν με τους κανόνες της ομάδας, να σέβονται το διαφορετικό και να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους.

  Ομάδες παιδιών σχολικής ηλικίας:

  Τα παιδιά σχολικής ηλικίας αρχίζουν να οργανώνουν την ταυτότητά τους και προσπαθούν να βρουν τη θέση τους μέσα στις ομάδες (οικογένεια, σχολικό πλαίσιο, φίλοι κ.λ.π.) Οι συγκρούσεις τους με το περιβάλλον είναι έντονες και συχνές. Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό της ηλικίας αυτής η ανάδυση των φόβων, των αποριών και των συναισθημάτων άγχους.

  Μέσα από τις ομάδες σχολικής ηλικίας τα παιδιά αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να εξασφαλίσουν την ευτυχία. Ακόμη, τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν οριοθετημένα, να έχουν αυτοεκτίμηση, να επιλύουν τις συγκρούσεις που βιώνουν. Αυτά τα χαρακτηριστικά συνθέτουν μια πιο ισχυρή προσωπικότητα, έτοιμη να ανταποκριθεί στις δυσκολίες της εφηβείας.

  Ομάδες εφήβων:

  Η εφηβεία είναι μια από τις σημαντικότερες περιόδους στη ζωή του ανθρώπου. Οι έφηβοι αρχίζουν να αποκτούν επαφή με τον εαυτό τους, τα συναισθήματά τους, τις ανάγκες τους και προσπαθούν να βρουν την ταυτότητά τους και το ρόλο τους μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Ακόμη, οι έφηβοι βιώνουν έντονες συγκρούσεις με τον εαυτό τους, την οικογένεια τους και τον κοινωνικό περίγυρο.

  Μέσα από τις ομάδες, κατορθώνουν να επιλύσουν συγκρουσιακά θέματα και να εκφραστούν ελεύθερα μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, αγάπης και στήριξης.

  Στόχος των ομάδων εφήβων είναι η βελτίωση της αυτοεκτίμησης, η προσωπική ανάπτυξη, η συνειδητοποίηση δυσλειτουργικών μοντέλων συμπεριφοράς, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η ενημέρωση σε θέματα σεξουαλικότητας και η εκτόνωση της εσωτερικής έντασης με δημιουργικό τρόπο.

  Ομάδες ενηλίκων:

  Η ομάδα ενηλίκων αποτελείται από 8 έως 10 άτομα, που μέσα από τεχνικές λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας ενθαρρύνεται να διατυπώνει τους προβληματισμούς και τα συναισθήματά της, μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Η αντίληψη, άλλωστε, του "είμαστε μαζί" έχει ως αποτέλεσμα να ελαφρύνεται το βάρος της μοναξιάς του κάθε ατόμου.

  Στόχος των ομάδων ενηλίκων είναι η ανακάλυψη τρόπων διαχείρισης των σχέσεων και η εύρεση νέων τρόπων αντίληψης και αντιμετώπισης των θεμάτων τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η δύσκολη και απαιτητική σύγχρονη καθημερινότητα.

Υπηρεσίες

Μελέτη Δημοτικού

        
Μελέτη Γυμνασίου

        
Μελέτη Α' Λυκείου

        
Λογοθεραπεία

        
Εργοθεραπεία