Κέντρο Μελέτης | Λογοθεραπεία | Εργοθεραπεία Παλαιό Φάληρο
 1. Ημερομηνία Προσθήκης: Παρασκευή 24 Αύγουστος, 2012

  ΜΕΛΕΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  Μεθοδολογία Μελέτης:

  Ο μαθητής Γυμνασίου έρχεται στο χώρο μας με τα βιβλία της επόμενης μέρας του σχολείου. Μέσα σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον για μελέτη, ο κάθε μαθητής μελετά τα μαθήματα της επόμενης μέρας, με καθοδήγηση και επίβλεψη έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του αναλύει το μάθημα, τον καθοδηγεί στη μελέτη, του λύνει τις πιθανές απορίες του και στο τέλος τον εξετάζει ατομικά προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι πλήρως διαβασμένος, σε όλα τα σχολικά μαθήματα.

  Τα μαθήματα που προετοιμάζονται κατά την καθημερινή μελέτη είναι:

  Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση, Ιστορία, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Θρησκευτικά, Βιολογία, Γεωγραφία, Πληροφορική, Τεχνολογία.

  Για τους μαθητές του Γυμνασίου προβλέπεται:

  * Επανάληψη για τα σχολικά διαγωνίσματα μαζί με τον υπεύθυνο καθηγητή, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, προκειμένου να αφομοιωθεί η εξεταστέα ύλη.

  * Καθημερινή εξάσκηση μαθημάτων με εξωσχολικό υλικό σε όλα τα μαθήματα και ιδιαίτερα σε εκείνα που απαιτούν περισσότερη μελέτη, όπως Αρχαία Ελληνικά και Μαθηματικά.

  * Επαναληπτικά διαγωνίσματα.

  * Συστηματική προετοιμασία των μαθητών του Γυμνασίου για την εξεταστική περίοδο Μαΐου – Ιουνίου.

  * Τακτικές ενημερώσεις γονέων.

  Οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την καθημερινή πορεία των παιδιών τους, μέσω των “τετραδίων συνεργασίας”, τα οποία θα συμπληρώνονται καθημερινά από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.

  Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

  Για τους μαθητές του Γυμνασίου που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, ακολουθείται ενισχυτική-υποστηρικτική και εξατομικευμένη διδασκαλία. Στον κάθε μαθητή δίνεται όσος χρόνος χρειάζεται προκειμένου να εμπεδώσει τη διδακτέα ύλη.

  Μέσω ειδικών μεθόδων διδασκαλίας, που δίνουν έμφαση είτε στον προφορικό, είτε στο γραπτό λόγο και ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του μαθητή, το εκπαιδευτικό προσωπικό θα εξηγεί αναλυτικά το κάθε μάθημα και θα ελέγχει την καθημερινή του μελέτη.

  Οι στόχοι μας

  * Η ενθάρρυνση του κάθε μαθητή, προκειμένου ο ίδιος να πιστέψει στον εαυτό του και να ξεδιπλώσει τις δυνατότητές του. Το παιδί που αποκτά αυτοπεποίθηση, σταδιακά αποκτά και διάθεση για εξέλιξη και δημιουργία.

  * Ο μαθητής να αποκτήσει δεξιότητες οργάνωσης και μελέτης προκειμένου από μόνος του να συντονίζει και να οργανώνει το διαβασμά του. Οφείλουμε να μάθουμε στο παιδί ότι η μελέτη είναι προσωπική του υπόθεση και ότι αποτελεί ένα από τα βασικότερα καθήκοντα της ζωής του.

  * Ο μαθητής να καλύψει τα ενδεχόμενα μαθησιακά του κενά, να αποκτήσει βάσεις και να αφομοιώσει καινούριες πληροφορίες, σωστά και μεθοδικά. Έτσι θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει χωρίς προβλήματα στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα του Λυκείου.
Υπηρεσίες

Μελέτη Δημοτικού

        
Μελέτη Γυμνασίου

        
Μελέτη Α' Λυκείου

        
Λογοθεραπεία

        
Εργοθεραπεία