Κέντρο Μελέτης | Λογοθεραπεία | Εργοθεραπεία Παλαιό Φάληρο
 1. Ημερομηνία Προσθήκης: Πέμπτη 23 Αύγουστος, 2012

  ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

  Η ειδική διαπαιδαγώγηση, μέσα από την αξιολόγηση των ικανοτήτων του παιδιού, έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης για την επιτυχή ένταξη των παιδιών στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο.

  Η ειδική διαπαιδαγώγηση απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου με:

  * Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία κ.α.)
  * Νοητική Υστέρηση
  * Διαταραχές Λόγου
  * Αισθητηριακά ελλείμματα (προβλήματα όρασης & ακοής)
  * Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (π.χ. ΔΕΠ-Υ)
  * Διαταραχές της Ανάπτυξης (π.χ. Αυτισμός)
  * Δυσκολίες προσαρμογής
  * Δυσκολίες συμπεριφοράς
Υπηρεσίες

Μελέτη Δημοτικού

        
Μελέτη Γυμνασίου

        
Μελέτη Α' Λυκείου

        
Λογοθεραπεία

        
Εργοθεραπεία